TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN AN GIANG

Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296.3852843, 0296.3953842, 0296.3855193, 0296.3855069

Fax: 0296.3952843      

Email: ttnsvsmt@angiang.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Ngọc Liễm

Giám đốc

0913.790.459

2

Lê Tấn Hòa

P. Giám đốc

0974.366.899

3

Phòng Tổ chức, Hành chính:

Trần Đức Thiện

Trưởng phòng

0918.165.550

4

Phòng Kế toán, Tài vụ:

Trần Lương Phương Thảo

Kế toán trưởng,   

Phó Trưởng phòng

0819.050.683

5

Phòng Kỹ thuật:

Lê Văn Thuận

Trưởng phòng

0918.932.755

6

Phòng Kế hoạch, Tổng hợp:

Trần Tự Trọng

Trưởng phòng

0909.810.460

7

Phòng Quản lý dịch vụ cấp nước:

Nguyễn Thanh Tân

Phụ trách phòng

0982.624.362


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BR - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 39 Đường Hoàng Diệu, xã Tân Hưng- TP Bà Rịa- tỉnh BRVT

Máy trực: 0254.3733.204              Fax: 0254.3733.202          
 Email:  ttnbrvt@gmail.com 

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Trí

Giám đốc

0254.3733.666

2

Lê Văn Hà

P.Giám đốc

0254.3739.988

3

Võ Thành Tô

P.Giám đốc

0254.3733.207

4

Phòng Hành chính, Tổng hợp

 

0254.3733.204

5

Phòng Quản lý sản xuất

 

0254.3733.204

6

Phòng Đầu tư

 

0254.3733.204

7

Phòng Kinh doanh

 

0254.3733.204

8

Phòng Quản lý nhân sự

 

0254.3733.204

9

Phòng Tài chính kế toán

 

0254.3733.204

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 463 đường 23/8, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.3822601

Email: phongtonghop.ttn@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trương Quốc Quanh

Giám đốc

0913.025.998

2

Lê Văn Tấn

P. Giám đốc

0918.440.443

3

Vũ Thành Trung

P. Giám đốc

0914.525.868

4

Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Nguyễn Duy Hiền

Trưởng phòng

0918.162.132

5

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Nguyễn Hồng Hải

Trưởng phòng

0984.537.536

6

Phòng Kỹ thuật - XDCB:

Nguyễn Văn Nẻo

Trưởng phòng

0913.751.846

7

Phòng QLCN:

Phạm Chí Trung

Trưởng phòng

0917.868.797

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, TP. Bắc Cạn, tỉnh Bắc Kạn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bế Ngọc Hùng

Giám đốc

0966.965.678

2

Hoàng Văn Nho

P. Giám đốc

0912.112.144

3

Phòng Hành chính, Tổng hợp

 

 

4

Phòng Kệ hoạch, Kỹ thuật

 

 

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN BẮC GIANG

Địa chỉ: Tầng 9, khu Quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204.3855641

Email: ttnsh@bacgiang.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn Mạnh

Giám đốc

0982.106.515

2

Vương Trường Giang

P. Giám đốc

0904.483.566

3

Phòng Hành chính, Tổng hợp:

Nguyễn Xuân Khanh

Trưởng phòng

0982.896.766

4

Phòng Kỹ thuật, Truyền thông, Kiểm nghiệm nước:

Đàm Thị Bình

Trưởng phòng

0983.859.362

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ:   12 Nguyễn Đăng Đạo,  P.Tiền An, TP.Bắc Ninh
Máy trực: 0222.3822.964                      Fax:  0222 3811.831

 

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Đông Tháp

Giám đốc

0915.004.438

0222.3811.997

2

Phòng TC, HCTH

 

0222.3822.964

3

Phòng KH, KT

 

0222.3825.783

4

P.Tuyên Truyền, Xét nghiệm nước

 

0222.3893.306

5

Ban Quản lý cấp nước sạch VSMT

 

0222.3823.468

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH  VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE

 Địa chỉ:  456B, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, TP.Bến Tre
 Máy trực: 0275.3814.938      Fax: 0275.382.9607     
 Email: 
trungtamnuocbentre@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Huỳnh Kim Mười  

Giám đốc

0913.184.435

  0275.3829.289

2

Nguyễn Xuân Hòa

P. Giám đốc

 0919.560.431

 0275.3839.039

3

Phòng Hành chính, Tổng hợp

 

0275.3814.938

4

Phòng Kế hoạch, Tài chính

 

0275.3811.484

5

Phòng Kỹ thuật, Quản lý khái thác

 

0275.3836.687

 

TRUNG TÂM ĐẦU TƯ, KHAI THÁC THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 Địa chỉ: số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một

Máy trực: 0274.3898.558                                  Fax: 0274. 3897.688
Email: 
trungtamnuocbinhduong@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Khánh Trường

Giám đốc

0913.818.932

0274.3827.631    

2

Lê Thị Ánh Hồng

P. Giám đốc

0979.878.146

0274.3898.558

3

Nguyễn Thùy Dương

P. Giám đốc

0913.199.993

4

Bộ phận TCHC

 

0274.3856.080

5

Bộ phận Kế toán

 

0274.3856.081

6

Bộ phận Kinh doanh

 

0274.3856.082

7

Bộ phận kỹ thuật

 

0274.3856.085

8

Bộ phận QLCL và xét nghiệm nước

 

0274.3856.084

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Số 118 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhôn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3821612      

Email: ttnbinhdinh@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Tấn An

Giám đốc

0988.520.556

2

Lê Quang Ngôi

P. Giám đốc

0914.310.301

3

Trần Vân Minh

P. Giám đốc

0905.623.326

3

Phòng TCHC:

Chị Hiền

Trưởng phòng

0985.013.097

4

Phòng Kế hoach - IEC:

Chị Xuân

Trưởng phòng

0985.533.355

 

CHI CỤC THỦY LỢI VÀ PHÓNG CHỐNG LỤT BÃO TỈNH BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: đường Võ Văn Tần, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Quyết

Chi Cục trưởng

 

2

Nguyễn Đăng Dương

Phó Chi Cục Trưởng

0983.522.069

3

Phòng Nước sạch và VSMTNT

 

0271.3885.568

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Số 61 Cao Thắng, phường Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3828.278     

Email: ttn@snnptnt.binhthuan.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn Liêm

Giám đốc

0918.370.091

2

Ngô Minh Hương

P. Giám đốc

0982.030.312

3

Phòng TCHC

 

0252.3828.278

4

Phòng KHTC

 

0252.3834.274

5

Phòng Quản lý cấp nước

 

0252.3834.485

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU

 Địa chỉ: 919 Đường Lý Thường Kiệt. P6, TP.Cà Mau
 Máy trực: 0290.3826.833                Fax: 0290.3832.050
 Email: trungtamnuocsh.snnptnt@camau.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Hạnh Phúc

Giám đốc

0913.185.050

0290.3588.666

2

Lý Minh Khởi

P. Giám đốc

0913.722.679

0290.3567.405

3

Phòng Tổng hợp

 

0913.789.030

0290.3826.833

4

Phòng Kỹ thuật

 

0913.788.693

0290.3685.070

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: đường Lê Lợi, phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3852.645

Email: ttnshcb@gmail.com    

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàn Đình Đà

Giám đốc

0982.854.775

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 Địa chỉ: 189 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần thơ
 Máy trực: 0292.3890.905                                   Fax: 0292.3890.455
Email: ttns_vsmt@cantho.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Quốc Bửu

Giám đốc

0918.349.000

0292.3897.093

2

Nguyễn Thế Lâm

P.Giám đốc

0919.756.576

0292.3894.418

3

Phòng TC-HC

 

0292.3890.455

4

Phòng Kế hoạch, Đầu tư

 

0292.3894.419

5

Phòng Kế Toán,Tài vụ

 

0292.3899.310

6

Phòng QL&CSKH

 

0292.3890.905

7

Phòng Kỹ thuật, Cơ điện

 

0292.3896.151

 
CHI CỤC THUỶ LỢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: số 353, Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Máy trực: 0236.3626.222   : 0236.3622.500         Fax :  0236.3622.500
Email: cctlpclb@danang.gov.vn   

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Văn Tuyến

CC trưởng

0983.033.070

2

Trần Thị Bích Vân

Phó CC trưởng

0983.402.821

3

Phòng Phòng chống thiên tai

 

0905.027.702

4

Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

 

0917.379.555

5

Phòng Quản lý công trình thuỷ lợi và Đê kè

 

0905.538.171

6

Phòng Quản lý nuớc sạch nông thôn

 

0939.646.899

7

Phòng Thanh tra chuyên ngành

 

0905.546.479

8

Phòng Hành chính, Tổng hợp

 

0934.890.611


TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH ĐẮC LẮC

Địa chỉ:   32 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột
Máy trực: 0262.3814.312                                  Fax: 0262.3814.344

 TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Ngọc Bình

P. Giám đốc

0914.144.140

0262.3855.805

2

Nguyễn Thành Long

P.Giám đốc

0987.919.966

0262.3815.797

3

Phòng Hành chính, Tổng hợp

 

0262.3814.344

4

Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật

 

0262.3814.312

5

Phòng Truyền thông

 

0262.3856.314

6

Phòng Quản lý khai thác

 

0262.3814.359

7

Đội thi công, sửa chữa

 

0262.3814.492

 

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH ĐẮC NÔNG

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa
Máy trực: 0261.3545.076                  Fax: 0261.3545.076
Email: ttn.snnptnt@daknong.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Dương

Giám đốc

0914..057.808

2

Trần Sang

P. Giám đốc

0918.358.836

3

Tô Quang Học

P. Giám đốc

0963.475.555

4

Phòng Kỹ thuật, Truyền thông

 

0261.3545.707

5

 Phòng HCTH

 

0261.3545.076

 

CHI CỤC TRỒNG TRỢ, BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ THỦY LỢI TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3894740

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Quốc Việt

Chi Cục trưởng

 

 

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 246 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Hoàng Vũ

P. Giám đốc

0978199222

2

Phòng Tổng hợp

 

0277.3851.033

3

Phòng QLKT&KT

 

0277.3501.811

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 Địa chỉ: Tổ 01 -  Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ,  tỉnh Điện Biên
 Máy trực: 0215.3825.123                                  Fax: 0215.3825.123
 Email: trungtamnuocsachdienbien@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Văn Tịch

Giám đốc

0985.120.339

2

Phòng Kỹ thuật

 

0944.813.888 (A.Lương)

3

Phòng HCTH

 

0982.717.195 (A.Trung)

 

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH GIA LAI

Địa chỉ:  24 Quang Trung, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Máy trực: 0269.3872.785                    Fax:  0369.3872.749
Email: 
cctlts.snnptnt@gialai.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Lương

CC Trưởng

0902.910.530

2

Lê Thanh Xuân

Phó CC Trưởng

0982.139.809

3

Nguyễn Chúc

Phó CC Trưởng

0913.463.380

4

Phòng Quản lý công trình thủy lợi

 

0985.002.078

(A.Bảy)

5

Phòng Nước sạch và VSMTNT

 

0913.463.380

(A.Chúc)

6

Phòng Hành chính,
Tổng hợp

 

0989.494.477 (C.Hương)

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN HÀ GIANG

Địa chỉ: Tổ 5 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3866722

Fax: 0219.3866722

Email: ttnsh.snn@hagiang.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Xuân Dương

Giám đốc

0904.283.283

2

Hoàng Quanh Minh

P. Giám đốc

0912.134.008

3

Phòng Tổ chức, Hành chính:

Đặng Thị Bích Hường

Phó Trưởng phòng

0982.506.284

4

Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật:

Mai Thị Biên

Trưởng phòng

0868.679.269

 

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH HÀ NAM

Địa chỉ:  Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Máy trực: 0226.3852.236                   Fax: 0226.3848.218

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Tân

CC trưởng

0916095350

 
TRUNG TÂM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 5A, Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Máy trực: 024.6686.3670                                  
Email:
ttnsvsmtnt_sonnptnt@hanoi.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đỗ Quý Hùng

Giám đốc

0949.822.772

024.6685.3651

2

Vương Tiến Hùng

P. Giám đốc

0913.210.114

024.6686.3650

3

Lý Thanh Sơn

P. Giám đốc

0913.231.540

024.6686.3652

4

Phòng TCHC

 

024.6686.3670

5

Phòng KH, TV

 

024.6686.3672

6

Phòng KT & quản lý chất lượng nước

 

024.6686.3673

7

Phòng IEC

 

024.6686.3675

8

Phòng quản lý dự án

 

024.6686.3674

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Địa chỉ: Số 843, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.33855.354

Email: trungtamnuoc.snn@hatinh.gov.vn 

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Hồng Quang

Giám đốc

0911.096.665

2

Hồ Đình Hoài

Phó Giám đốc

0916.605.223

3

Phòng Kỹ thuật, Quản lý cấp nước

Lê Viết Thân

Trưởng phòng

0914.471.889

4

Phòng Hành chính, Tổng hợp

Đoàn Văn Khang

Trưởng phòng

0915.328.522

5

Trạm cấp nước

Lương Hữu Hải

Nguyễn Đình Quân

Lê Văn Lâm

PT Trạm CN số 1

PT Trạm CN số 2

PT Trạm CN số 3

0916.233.082

0917.787.656

0964.661.116


TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ:   223 Đường Nguyễn Lương Bằng, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Máy trực: 0220.3890.453                         Fax: 0220.3890.453

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Văn Chuân

P.Giám đốc

0942.300.200

2

Bùi Quang Thế

P.Giám đốc

 0917.293.930

0220.3891.388

3

Nguyễn Đức Hùng

P.Giám đốc

0912.808.022

0220.3892.460

4

Phòng TCHC

 

0220.3890.453

5

Phòng KH - Kỹ thuật

 

0220.3896.800

6

Phòng Tài vụ

 

0220.3894.861


CHI CỤC THỦY LỢI TP. HẢI PHÒNG

Địa chỉ:   Khu đô thị nam sông Lạch Tray (km0+800) đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng
 

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Anh Ban

P. Chi cục trưởng

0989128808

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Tổ dân Phố Ngọc 2, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 02183.852.321

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đặng Trung Thành

Giám đốc

0912.589.917

 

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 67 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3550010

Fax: 0221.3550010

Email: nuocsachhungyen@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Nghĩa Tài

P. Giám đốc

0963.356.668

2

Phòng Hành chính - Kế toán và Truyền thông:

Trần Huy Vinh

Trưởng phòng

0904.215.396

3

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Xét nghiệm nước:

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

0982.832.942

4

Trạm cấp nước và VSMT:

Ngô Văn Hoan

Trạm trưởng

0985.765.129

 

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ: Ấp 02, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang

Email: hungtc.snn@haugiang.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Thanh Toàn

Chi Cục trưởng

0293.3870.010

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Tầng 5 nhà liên cơ số 85 đường 2/4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang

Điện thoại: 0583.560.330

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Đài Trang

Giám đốc

0905.020.925

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH KIÊN GIANG

Địa chỉ: 516 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Máy trực: 0297.3811.564                                    Fax  0297.3810.769
Email:ttnsvsmtnt.snn@kiengiang.gov.vn
Website: nuocnongthonkiengiang.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đào Chí Tâm

Giám đốc

0913.638.734

0297.3813.118

2

Nguyễn Minh Trí

Phó giám đốc

 0913.994.049

3

Phòng HCTH

 

0297.3811.564

4

Phòng Kế hoạch, Tài chính (KT)

 

0297.3813.419

5

Phòng Kế hoạch, Tài chính (KH)

 

0297.3816.593

6

Phòng Cấp nước, Truyền thông

 

0297.3813.420


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

Địa chỉ: 88 Hai Bà Trưng, TP Kon Tum
Máy trực: 0260.3862.890                                    Fax: 0260.3862890          
Email: trungtamnuockt@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đặng Trần Huân

Giám đốc

0905.184.522

0260.3861.985

2

Hồ Hải Hưng

P. Giám đốc

0985.780.008

0260.3917.228

3

Phòng TCHC

 

0260.3862.890 

4

Phòng KH-KT

 

 0260.3917.014 

5

Phòng IEC

 

0260.3917.274

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Phố Mai Toàn Xuân, PhườngTam Thanh, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.3717.225

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Quang Huynh

Giám đốc

02053878149

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI

Địa chỉ: Tầng 5, khối 8, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3845397

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Đức Dũng

Giám đốc

0912141935

 

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH LÀO CAI

Địa chỉ: Tầng 5, nhà số 1, khối 8, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Anh Ngọc

CC trưởng

0903488482

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ:  Phường Đoàn Kết, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Máy trực: 0213.3877.789                            Fax: 0213.3877.789
Email: ttnlaichau@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Ngọc Miến

Giám đốc

0914.685.019

0213.3793.789

2

Đào Nguyên Quý

P.Giám đốc

 0979.802.689

0213.3792.648

3

Phòng Tổng hợp, Hành chính

 

0213.3877.789

4

Phòng Kỹ thuật, IEC

 

0213.3794.878

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 4, khu D, TTHC tỉnh, 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3812932      

Email: ttknld@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn Thuận

Giám đốc

0918.779.217

2

Nguyễn Minh Trường

P. Giám đốc

0909.363.147

3

Võ Văn Lập

P. Giám đốc

0908.179.295

4

Phòng Nước sạch và VSMTNT:

Phan Văn Hợi

Trưởng phòng

0909.206.219

5

Phòng Kỹ thuật:

Lê Văn Đắc

Trưởng Phòng

0986.578.084

 

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH LONG AN

Địa chỉ: 353 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3,  TP Tân An, tỉnh Long An

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Văn Thiệp

Giám đốc

0919.100.834

0272.3839.025

2

Phòng Hành chính - Kế toán

 

0272.3826.110

3

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

 

0272.382.6357

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ: 02 Cửa Trường, Ngô Quyền, TP. Nam Định

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Đức Việt

Giám đốc

0913.117.936

 

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 40, Đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, TP. Vinh

Điện thoại: 0238.3853.274

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lâm Duy Thưởng

Giám đốc

0915013043

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH NINH BÌNH

Địa chỉ:  số 438, đường Nguyễn Huệ, phường Ninh Phong, TP. Ninh Bình,

Máy trực: 0229.3883.236                                    Fax: 0229.3883.830
Email: ttnuocsachnb@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Tống Xuân Toán

Giám đốc

0947.336.227

2

Nguyễn Thị Minh

 P. Giám đốc

0904.150.798

3

Nguyễn Thị Kim Huệ

P. Giám đốc

0912742756 

4

Phòng HCTH

0229.3883.236

0915.524.438 (A.Hiển)

5

Phòng Kế hoạch, tài chính

0229.3883.236

0983.572.935 (A.Dũng)

6

Phòng Kỹ thuật

0229.3883.236

0916.118.806 (A.Lực)

7

Trạm xét nghiệm và Truyền thông

0229.3883.236

0912.617.328 (A.Phú)

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN

Địa chỉ: Số 61A Nguyễn Văn Cừ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3823096      

Email: cerwassnt@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Cường

Giám đốc

0913.954.002

2

Trần Ngọc Hùng

P. Giám đốc

0918.214.970

3

Phòng Tổ chức - Hành chính:

Nguyễn Xuân Thuyết

Trưởng phòng

0913.670.485

4

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trần Đình Trân

Trưởng phòng

0913.183.739

5

Phòng Phân tích Chất lượng nước và Truyền thông:

Lê Hoàng Sơn

Trưởng Phòng

0919.062.757

6

Phòng Quản lý khai thác công trình cấp nước:

Trần Hậu

Trưởng phòng

0917.700.964

7

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ:

Hồ Trọng Liêm

Trưởng phòng

0962.745.186

8

Đội thi công:

Bùi Hoàng

Đội trưởng

0941.211.71

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH PHÚ YÊN

 Địa chỉ: 239 Đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP.Tuy Hoà
 Máy trực: 0257.3823.195                                    Fax: 0257.3828.487

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hồ Hữu Như

 Giám đốc

0914.068.576

0257.3838.835

2

Phòng HC - Tài vụ

 

0257.3823.195

3

Phòng Kế hoạch - KT

 

0257.3501.702

 

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 204, đường Minh Lang, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì
Máy trực: 0210.3844.689                                  Fax: 0210.3840.524

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lâm Việt Tuấn

CC. trưởng

0915.032.572

2

Nguyễn Thị Bạch Kim

CC. phó

0983.099.274

3

Đào Quốc Huân

CC. phó

0913.013.919

4

Phòng HCTCH

 

0210.3842.825

5

Phòng Quản lý CT

 

0201.3853.859

6

Phòng KH-KT

 

0210.3840.524


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 3 Đường Lê Quí Đôn,  P. Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Máy trực: 0232.3820.659                     Fax: 0232.3820.659

Email: nshmtnt@quangbinh.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đinh Trường Giang

Giám đốc

0945.384.354

2

Phòng Hành chính, Tổng hợp

 

0232.3829.293

3

Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật

 

0232.3825.214

4

Phòng Xét nghiệm nước

 

0232.3889.868

5

Trạm Cấp nước Thanh Trạch

 

0232.3655.656

6

Trạm Cấp nuớc Tiến Hoá

 

0913.102.107 

7

Trạm Cấp nước Lệ Ninh

 

0948.208.104 

 

 CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ:   Số 117 Hùng Vương, Phường Mỹ An, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Quang Đông

CC trưởng

0905381521TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 51 Phan Chu Trinh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Máy trực: 0255.3822.967        Fax: 0255.3822.967
Email: ttnquangngai@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Văn Minh

Giám đốc

0905.760.567

2

Phòng Hành chính, Tổng hợp

 

0913.427.902

(A.Sanh)

3

Phòng Kỹ thuật

 

0255.3712.422

4

Phòng Quản lý chất lượng nước và Truyền thông

 

0905.674.433 (C.Nương)

5

Đội Thi công và Dịch vụ

 

0914.163.545

(A.Thiện)

 

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: doanmanhphuong@quangninh.gov.vn 

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đoàn Mạnh Phương

CC trưởng

0913268955


TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ:  Số 6 Nguyễn Công Trứ, Phường 5, TP. Đồng Hà
Máy trực: 0233.3853.474                        Fax: 0233.3853.474      
Email: hcthnuocsachqt@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Hoàng Đức Duy

Giám đốc

0905.837.999

2

Phan Hứa Bửu

P. Giám đốc

0905.895.999

3

Phòng Tổng hợp

 

0935.151.567

(C. Hà)

4

Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật

 

0905.018.666

(A.Thủy)

5

Phòng Môi trường, Truyền thông

 

0983.857.083

(C. Hà)

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ: Số 86, Lê Duẩn, khóm 1, phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Máy trực: 0299.3822.262                                    Fax: 0299.3822.262            
Email: trungtamnuoc@soctrang.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thành Dũng

Giám đốc

0913.688.876

0299.3821.450

2

Đỗ Thị Kim Hoa

P.Giám đốc

0913.677.000

0299.3625.455

3

Phòng TCHC

 

0299.3822.262

4

Phòng Kế toán

 

0299.3822.232

5

Phòng Kế hoạch, IEC

 

0299.3822.282

6

Phòng QL cấp nước

 

0299.3620.155


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA

Địa chỉ: Số 2, đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 3 Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La
Máy trực: 0212.3852.476                    Fax: 0212.3855.833
Email: nsvsmtntsonla@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Tường Thuật

Giám đốc

0912.352.338

0212.3850.621

2

Nguyễn Trung Sơn

P.Giám đốc

0911.216.779

0212.3854.984

3

Trần Văn Hải

P.Giám đốc

0904.160.024

0212.3855.379

4

Phòng HC -TH

 

0212.3852.476

5

Phòng KH-KT

 

0212.3752.278

6

Phòng Truyền thông- Môi trường

 

0212.3855.336

7

Phòng Quản lý - CN

 

0212.3852.698

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ: 211 đường 30/4, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Máy trực: 0276.3922.296                 Fax: 0276.3922.877
Email: nuocsachtayninh@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đinh Hùng Danh

 Giám đốc

0982.911.174

0276.3922.281

2

Nguyễn Thị Thắng

P.Giám đốc

0976.561.472

0276.3926.605

3

Phòng TCHC

 

0276.3922.296

4

Phòng Kế hoạch, Tài chính

 

0276.3922.877

5

Phòng Kỹ thuật

 

0276.3926.603

 

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA

Địa chỉ: Số 08 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237.3852.622     

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đỗ Doãn Thành

Giám đốc

0912.028.326

2

Phòng TCHC

 

02373.726.957

3

Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật

 

0237.3756.339

4

Phòng Kế toán, Tài chính

 

0237.3756.340

5

Trạm TVDV&CGCN

 

0237.3720.744

6

Phòng QLDA

 

0237.3756.338

 

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01 Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227.3731.863     

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Bảo Khương

Chi cục Trưởng

0912.644.300

2

Phòng QLCT thủy lợi và NSNT

 

0227.3731.204

 

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 2, tổ 24 đường Chu Văn An, Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3651074      

Email: nuocsachnttn@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Trường

Giám đốc

 

2

Hoàng Thị Mai

P. Giám đốc

0976.553.999

3

Dương Văn Toản

P. Giám đốc

0973.504.999

4

Ngô Văn Hậu

P. Giám đốc

 

5

Phòng HCTH:

Trưởng phòng

0208.3651074 

6

Phòng Kế hoach - Kỹ thuật:

Trưởng Phòng

0987.420.834

 

CHI CỤC THỦY LỢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tân Liêm, Phong Phú, Quận Bình Chánh, TP.HCM

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Hoài Nam

CC trưởng

02838969661


CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 2B Trần Cao Vân, phường Vĩnh Ninh, TP Huế 
Máy trực: 02343.933.573          Fax: 02343.824.480
Email: Cctl.snnptnt@thuathienhue.gov.vn.

Bộ phận phụ trách: Phòng quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại</