TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN AN GIANG

Địa chỉ: Số 33 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296.3852843, 0296.3953842, 0296.3855193, 0296.3855069

Fax: 0296.3952843      

Email: ttnsvsmt@angiang.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Ngọc Liễm

Giám đốc

0913.790.459

2

Lê Tấn Hòa

P. Giám đốc

0974.366.899

3

Phòng Tổ chức, Hành chính:

Trần Đức Thiện

Trưởng phòng

0918.165.550

4

Phòng Kế toán, Tài vụ:

Trần Lương Phương Thảo

Kế toán trưởng,   Phó Trưởng phòng

0819.050.683

5

Phòng Kỹ thuật:

Lê Văn Thuận

Trưởng phòng

0918.932.755

6

Phòng Kế hoạch, Tổng hợp:

Trần Tự Trọng

Trưởng phòng

0909.810.460

7

Phòng Quản lý dịch vụ cấp nước:

Nguyễn Thanh Tân

Phụ trách phòng

0982.624.362


TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 39 Đường Hoàng Diệu, xã Tân Hưng- TP Bà Rịa- tỉnh BRVT

Máy trực: 0254.3733.204              Fax: 0254.3733.202          
 Email:  ttnbrvt@gmail.com 
 

      Điện thoại
TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Cơ quan nhà riêng Di động
1 Nguyễn Văn Trí Giám đốc 0254.3733.666    
2 Lê Văn Hà P.Giám đốc 0254.3739.988    
3 Võ Thành Tô P.Giám đốc 0254.3733.207    
4 Phòng Hành chính, Tổng hợp   0254.3733.204    
5 Phòng Quản lý sản xuất   0254.3733.204    
6 Phòng Đầu tư   0254.3733.204    
7 Phòng Kinh doanh   0254.3733.204    
8 Phòng Quản lý nhân sự   0254.3733.204    
9 Phòng Tài chính kế toán   0254.3733.204    

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 463 đường 23/8, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.3822601

Email: phongtonghop.ttn@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trương Quốc Quanh

Giám đốc

0913.025.998

2

Lê Văn Tấn

P. Giám đốc

0918.440.443

3

Vũ Thành Trung

P. Giám đốc

0914.525.868

4

Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Nguyễn Duy Hiền

Trưởng phòng

0918.162.132

5

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Nguyễn Hồng Hải

Trưởng phòng

0984.537.536

6

Phòng Kỹ thuật - XDCB:

Nguyễn Văn Nẻo

Trưởng phòng

0913.751.846

7

Phòng QLCN:

Phạm Chí Trung

Trưởng phòng

0917.868.797

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN

     Địa chỉ:   Tổ 4, Phường Đức Xuân, TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
     Máy trực: 0209.3871.351                                 Fax: 0209.3870.646

                                                                           

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Hứa Nam Luận Giám đốc 0209.3870.646   0972.277.925
2 Hoàng Văn Nho P. Giám đốc 0209.3872.074   0912.112.144
3 Phòng Hành chính,
Tổng hợp
  0209.3875.038    
4 Phòng Kệ hoạch,
Kỹ thuật
  0209.3879.408    

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN BẮC GIANG

Địa chỉ: Tầng 9, nhà A trụ sở Liên cơ quan, khu Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204.3855641

Email: ttnsh@bacgiang.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn Quý

Giám đốc

0913.360.924

2

Trần Văn Mạnh

P. Giám đốc

0982.106.515

3

Vương Trường Giang

P. Giám đốc

0904.483.566

4

Phòng Hành chính, Tổng hợp:

Nguyễn Xuân Khanh

Trưởng phòng

0982.896.766

5

Phòng Kỹ thuật, Truyền thông, Kiểm nghiệm nước:

Đàm Thị Bình

Trưởng phòng

0983.859.362

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ:   12 Nguyễn Đăng Đạo,  P.Tiền An, TP.Bắc Ninh
Máy trực: 0222.3822.964                      Fax:  0222 3811.831
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Đồng Tháp Giám đốc 0222.3811.997   0915.004.438
2 Nguyễn Hữu Thung P.Giám đốc 0222.3893.292   0902.155.289
3 Nguyễn Sỹ Xuyến P.Giám đốc 0222.3893.58   0904.460.475
4 Lưu Văn Bắc P.Giám đốc 0222.3893.582   0906.183.688
5 Phòng TC, HCTH   0222.3822.964    
6 Phòng KH, KT   0222.3825.783    
7 P.Tuyên Truyền, Xét nghiệm nước   0222.3893.306    
8 Ban Quản lý cấp nước sạch VSMT   0222.3823.468    


 

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH  VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE

 Địa chỉ:  456B, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, TP.Bến Tre
 Máy trực: 0275.3814.938      Fax: 0275.382.9607     
 Email: trungtamnuocbentre@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Huỳnh Kim Mười   Giám đốc   0275.3829.289   0913.184.435
2 Nguyễn Xuân Hòa P. Giám đốc   0275.3839.039   0919.560.431
3 Phạm Trung Tính P. Giám đốc        0913.972.664
3 Phòng Hành chính - Tổng hợp   0275.3814.938    
4 Phòng Kế hoạch - Tài chính   0275.3811.484    
5 Phòng Kỹ thuật - Quản lý khái thác   0275.3836.687    

 
 

TRUNG TÂM ĐẦU TƯ, KHAI THÁCTHỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TỈNH  BÌNH DƯƠNG

 Địa chỉ: số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một                                         

Máy trực: 0274.3898.558                                  Fax: 0274. 3897.688
Email: trungtamnuocbinhduong@gmail.com

 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Khánh Trường Giám đốc  0274.3827.631       0913.818.932
2 Lê Thị Ánh Hồng P. Giám đốc 0274.3898.558   0979.878.146
3 Nguyễn Thùy Dương P. Giám đốc     0913.199.993
4 Bộ phận TCHC   0274.3856.080    
5 Bộ phận Kế toán   0274.3856.081    
6 Bộ phận Kinh doanh   0274.3856.082    
7 Bộ phận kỹ thuật   0274.3856.085    
8 Bộ phận QLCL và xét nghiệm nước   0274.3856.084    


 

 TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH

  Địa chỉ:   118 Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn
  Máy trực: 0256.3821.612                                    Fax: 0256.3812.527
  Email: ttnbinhđinh@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Văn Tánh Giám đốc 0256.3814.839   0983.417.809
2 Nguyễn Tấn An P.Giám đốc     0988.520.556
3 Lê Quang Ngôi P.Giám đốc     0914.310.301
4 Bộ phận kỹ thuật   0256.3817.936   0914310301
5 Phòng HCTH   0256.3821.612   0985.013.097 (C.Hiền)
6 Phòng Kế hoạch, IEC   0256.3821.981   0985.533.355 (C.Xuân)


 

CHI CỤC THUỶ LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TỈNH BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Đường Võ Văn Tần, P.Tân Bình,TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Máy trực: 0271.3870.281                                    Fax: 0271.3885.068
Email: thuyloibp@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Vũ Hồng Liêm Phó GĐ Sở kiêm CC Trưởng 0271.3883.069 0271.3661.566 0913.752.073
2 Nguyễn Đăng Dương P.CC Trưởng 0271.3890.666 0271.3881.248 0983.522.069
3 Phòng NS & VSMTNT   0271.3885.086    
4 Phòng Tổ chức   0271.3885.568    

 

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  61 Cao Thắng, Phường Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Máy trực: 0252.3828.278.                   Fax: 0252.3827.819

Email: ttn@snnptnt.binhthuan.gov.vn
Website: nuocnongthonbinhthuan.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lý Hữu Phước Giám đốc 0252.3821.775 0252.3823.254 0913.880.508
2 Nguyễn Đăng Chúc P. Giám đốc 0252.3831.951   0989.008.761
3 Trần Văn Liêm P. Giám đốc 0252.3834.474   0918.370.091
4 Phòng TH,TC,HC   0252.3828.278    
5 Phòng Kế hoạch, Tài chính   0252.3834.274    
6 Phòng Quản lý cấp nước   0252.3834.485    
7 Phòng Quản lý kỹ thuật và xây dựng công trình   0252.3824.519    
8 Đội Thi công   0252.3824.538    


 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU

 Địa chỉ: 919 Đường Lý Thường Kiệt. P6, TP.Cà Mau
 Máy trực: 0290.3826.833                Fax: 0290.3832.050
 Email: trungtamnuocsh.snnptnt@camau.gov.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Hạnh Phúc Giám đốc 0290.3588.666 0290.3551.123 0913.185.050
2 Lý Minh Khởi P. Giám đốc 0290.3567.405   0913.722.679
3 Phòng Tổng hợp   0290.3826.833   0913.789.030
4 Phòng kỹ thuật   0290.3685.070   0913.788.693


 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH  VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: đường Lê Lợi, phường Sông Bằng, Tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Máy trực: 0206.852.645                                 Fax: 0206.852.645
Email: ttnshcb@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Bế Nhật Thành Giám đốc 0206.3853.908   0903.283.517
2 Nguyễn Hữu Thiêm P. Giám đốc 0206.3850.348   0912.624.516
3 Bộ phận kỹ thuật        
4 Bộ phận KH-TH        


 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 Địa chỉ: 189 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần thơ
 Máy trực: 0292.3890.905                                   Fax: 0292.3890.455
Email: ttns_vsmt@cantho.gov.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Võ Quốc Bửu Giám đốc 0292.3897.093   0918.349.000
2 Nguyễn Thế Lâm P.Giám đốc 0292.3894.418   0919.756.576
3 Phòng TC-HC   0292.3890.455    
4 Phòng Kế hoạch, 
Đầu tư
  0292.3894.419    
5 Phòng Kế Toán,
Tài vụ
  0292.3899.310    
6 Phòng QL&CSKH   0292.3890.905    
7 Phòng Kỹ thuật,
Cơ điện
  0292.3896.151    

 


CHI CỤC THUỶ LỢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: số 353, đường Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Máy trực: 0236.3626.222   : 0236.3622.500         Fax :  0236.3622.500
Email: cctlpclb@danang.gov.vn   
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê Văn Tuyến CC trưởng 0236.3622.070   0983.033.070
2 Trần Thị Bích Vân Phó CC trưởng 0236.3622.210   0983.402.821
2 Phòng Phòng chống thiên tai   0236.3626.222   0905.027.702
3 Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai   0236.3626.222   0917.379.555
4 Phòng Quản lý
công trình thuỷ lợi và Đê kè
  0236.3626.159   0905.538.171
5 Phòng Quản lý nuớc sạch nông thôn   0236.3621.899   0939.646.899
6 Phòng Thanh tra chuyên ngành   0236.3624.002   0905.546.479
7 Phòng Hành chính, Tổng hợp   0236.3622.210   0934.890.611

 


TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH ĐẮC LẮC

Địa chỉ:   32 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuật
Máy trực: 0262.3814.312                                  Fax: 0262.3814.344
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Văn Nhơn  Giám đốc 0262.3527.070   0935.621.010
2 Phạm Ngọc Bình P. Giám đốc 0262.3855.805   0914.144.140
3 Nguyễn Thành Long P.Giám đốc 0262.3815.797   0987.919.966
4 Phòng Hành chính, Tổng hợp   0262.3814.344    
5 Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật   0262.3814.312    
6 Phòng Truyền thông   0262.3856.314    
7 Phòng Quản lý khai thác   0262.3814.359    
8 Đội thi công, sửa chữa   0262.3814.492    


 

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa
Máy trực: 0261.3545.076                  Fax: 0261.3545.076
Email: ttn.snnptnt@daknong.gov.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Văn Dương Giám đốc     0914..057.808
2 Trần Sang P. Giám đốc     0918.358.836
3 Tô Quang Học P. Giám đốc     0963.475.555
4 Phòng kỹ thuât
Truyền thông
  0261.3545.707    
5  Phòng HCTH   0261.3545.076    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 314/20, Khu phố 12, Phường Hố Nai, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
Máy trực: 0251.3887.782                                 Fax: 0251.3887.782
Email: ttnsh@dongnai.gov.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Trần Ngọc Ánh Giám đốc     0988.985.813
2 Nguyễn Văn Hoàn P. Giám đốc 0251.3886.115   0989.020.683
3 Phòng HCTH   0251.3887.782    
4 Phòng Kế toán   0251.3887.782    
5 Phòng Cấp nước môi trường   0251.3884.881    
6 Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật   0251.3881.457    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 246, đường Nguyễn Thị Minh Khai, P1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Máy trực: 0277.3851.033                                    Fax: 0277.3851.033
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê Văn Tư Giám đốc 0277.3854.042   0913.899.320
2 Nguyễn Đăng Triều P. Giám đốc  0277.3501.822   0163.8050.150
4 Nguyễn Ngọc Trực P. Giám đốc 0277.3874.808   0918.667.759
5 Phòng Tổng hợp   0277.3851.033    
6 Phòng QLKT&KT   0277.3501.811    

 

T
RUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

 Địa chỉ: Tổ 01 -  Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ,  tỉnh Điện Biên
 Máy trực: 0215.3825.123                                  Fax: 0215.3825.123
 Email: trungtamnuocsachdienbien@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Đặng Văn Biên Giám đốc 0215.629.1895   0913.538.895
2 Kiều Thanh Lịch P. giám đốc 0215.654.5788   0915.061.388
3 Hoàng Văn Tịch P. Giám đốc 0215.382.5123   0985.120.339
4 Phòng Kỹ thuật   0215.3506.689   0944.813.888 (A.Lương)
5 Phòng HCTH   0215.6291.279   0982.717.195 (A.Trung)


 

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH GIA LAI

Địa chỉ:  24 Quang Trung, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Máy trực: 0269.3872.785                    Fax:  0369.3872.749
Email: cctlts.snnptnt@gialai.gov.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Văn Lương CC Trưởng     0902.910.530
2 Lê Thanh Xuân Phó CC Trưởng     0982.139.809
3 Nguyễn Chúc Phó CC Trưởng 0269.3872.785   0913.463.380
4 Phòng Quản lý công trình thủy lợi   0269.3824.352   0985.002.078 (A.Bảy)
5 Phòng Nước sạch và VSMTNT       0913.463.380 (A.Chúc)
6 Phòng Hành chính,
Tổng hợp
      0989.494.477 (C.Hương)

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HÀ GIANG

Địa chỉ: Tổ 5 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3866722

Fax: 0219.3866722

Email: ttnsh.snn@hagiang.gov.vn

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lệnh Văn Bắc

Giám đốc

0945.411.909

2

Trần Xuân Dương

P. Giám đốc

0904.283.283

3

Hoàng Quanh Minh

P. Giám đốc

0912.134.008

4

Phòng Tổ chức, Hành chính:

Đặng Thị Bích Hường

Phó Trưởng phòng

0982.506.284

5

Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật:

Mai Thị Biên

Trưởng phòng

0868.679.269

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT TỈNH HÀ NAM

Địa chỉ:  Nhà C, Sở NN&PTNT, Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Máy trực: 0226.3852.236                   Fax: 0226.3848.218
Email: Ttnhanam@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Tạ Đức Thắng Giám đốc 0226.3848.218   0912.078.179
2 Đoàn Quang Thành Phó Giám đốc 0226.3828.836   0912.055.019
3 Trịnh Sơn Hà Phó Giám đốc 0226.3852.236   0985.176.856
4 Bộ phận Hành chính, Tổng hợp   0226.3852.236         
5 Bộ phận Kế hoạch, Kỹ thuật   0226.3852.236    
6 Bộ phận Kế toán,
Tài vụ
  0226.3852.236    
7 Bộ phận Sản xuất   0226.3852.236    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 5A, đường Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Máy trực: 024.6686.3670                                  
Email: ttnsvsmtnt_sonnptnt@hanoi.gov.vn

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Đỗ Quý Hùng P. Giám đốc Phụ trách 024.6685.3651   0949.822.772
2 Vương Tiến Hùng P. Giám đốc 024.6686.3650   0913.210.114
3 Lý Thanh Sơn P. Giám đốc 024.6686.3652   0913.231.540
II Phòng Chuyên môn        
1 Phòng TCHC   024.6686.3670    
4 Phòng KH, TV   024.6686.3672    
5 Phòng KT & quản lý chất lượng nước   024.6686.3673    
6 Phòng IEC   024.6686.3675    
7 Phòng quản lý dự án   024.6686.3674    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Thạch Trung, Thành Phố Hà Tĩnh
Máy trực: 0239.3855.354           Fax: 0239.3857.497
Email: trungtamnuoc.snn@hatinh.gov.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Hồng Quang Giám đốc 0239.3858.428   0904.296.777
2 Hồ Đình Hoài P.Giám đốc     0977.334.934
3 Nguyễn Đình Lợi Trưởng phòng HCTH 0239.3855.354   0914.728.717
4 Đoàn Văn Khang Trưởng phòng KH-TT     0915.328.522
5 Lê Viết Thân Trưởng phòng Kỹ thuật     0985.233.456
6 Bộ phận Kế toán   0239.3857.497    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ:   223 Đường Nguyễn Lương Bằng, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Máy trực: 0220.3890.453                         Fax: 0220.3890.453
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Vũ Công Cương Giám đốc 0220.3890.530   0983.516.738
2 Bùi Quang Thế P.Giám đốc  0220.3891.388   0917.293.930
3 Nguyễn Đức Hùng P.Giám đốc 0220.3892.460   0912.808.022
4 Phòng TCHC   0220.3890.453    
5 Phòng KH - Kỹ thuật   0220.3896.800    
6 Phòng Tài vụ   0220.3894.861    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ:   9 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Máy trực: 0225.3836.721                          Fax: 0225.3686.014
Email: Trungtamnuochaiphong@gmail.com

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Đình Hạnh Giám đốc     0913.063.246
2 Ngô Quang Yên Phó Giám đốc 0225.3686.014   0904.240.615
3 Phòng KHTH   0225.3686.014   0123.696.1815 (C.Hải)
4 Phòng Tài vụ   0225.3686.014   0989.128.867 (C.Nhẫn)
5 Phòng Dự án KT   0225.3686.014   0972.721.555 (A.Am)

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH HOÀ BÌNH

Địa chỉ: Tổ 13, phường Đồng Tiến, Tp. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
Máy trực: 0218.3852.321                             Fax: 0218.3852.321
Email: ttnsvsmtnt.snn@hoabinh.gov.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Bùi Tiến Sỹ P. Giám đốc PT 0218.3853.372   0912.589.917
2 Nguyễn Mạnh Dũng P. Giám đốc 0218.3600.183   0915.225.235
3 Phòng HCTH   0218.3852.321   0917.765.429 (A.Quyết)
4 Phòng Truyên thông   0218.3894.266   0912.086.830 (A.Nghĩa)
5 Phòng Kỹ thuật - Công nghệ   0218.3895.097   01689.142.208 (C.Ngọc)
6 Phòng Quản lý thi công và xây lắp   0218.3603.636   0912.043.019 (C.Liên)

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 67 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3550010

Fax: 0221.3550010

Email: nuocsachhungyen@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Trung Kiên

Giám đốc

0989.239.184

2

Hoàng Nghĩa Tài

P. Giám đốc

0963.356.668

3

Phòng Hành chính - Kế toán và Truyền thông:

Trần Huy Vinh

Trưởng phòng

0904.215.396

4

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Xét nghiệm nước:

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

0982.832.942

5

Trạm cấp nước và VSMT:

Ngô Văn Hoan

Trạm trưởng

0985.765.129

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ: Ấp 02, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang
Máy trực: 0293.3573.355                               Fax: 0293.3572.018
Email: hgcerwass@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Văn Lòng Giám đốc 0293.3573.837   01279.383.737
2 Lê Kỳ Hội P. Giám đốc 0293.3573.229 0711.3841.057 0939.982.266
3 Phòng Hành chính,
Truyền thông
  0293.3573.355    
4 Phòng Tài vụ   0293.3573.239    
5 Phòng QLKTN   0293.3572.019    
6 Phòng Kế hoạch,
Kỹ thuật
  0293.3573.238    


 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HOÀ

Địa chỉ: Tầng 5-Nhà Liên cơ số 85 Đường 2/4- Phường Vạn Thắng, T.P Nha Trang, Khánh Hòa

Máy trực: 0258.3560.527                Fax: 0258.3560351  –  0258.3560527
Email: ttnkhanhhoa@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê Văn Hùng Giám đốc 0258.3560.330   0983.356.677
2 Nguyễn Thị Đài Trang P. Giám đốc 0258.3560.351   0905.020.925
3 Phòng HCT H   0258.3560.527    
4 Phòng KHKT   0258.3560.347    
5 Trạm QLCN Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ   02583.784.400    
6 Trạm QLCN Diên Sơn - Diên Điền   02583.774.101    
7

Trạm Trạm QLCN Diên Đồng

  02583.786.001    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT TỈNH KIÊN GIANG

Địa chỉ: 516 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Máy trực: 0297.3811.564                                    Fax  0297.3810.769
Email:ttnsvsmtnt.snn@kiengiang.gov.vn
Website: nuocnongthonkiengiang.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Đào Chí Tâm Giám đốc 0297.3813.118   0913.638.734
2 Nguyễn Minh Trí Phó giám đốc     0913.994.049
3 Phòng HCTH   0297.3811.564    
4 Phòng Kế hoạch,
Tài chính (KT)
  0297.3813.419    
5 Phòng Kế hoạch,
Tài chính (KH)
  0297.3816.593    
6 Phòng Cấp nước, Truyền thông   0297.3813.420    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

Địa chỉ: 88 Hai Bà Trưng, TP Kon Tum
Máy trực: 0260.3862.890                                    Fax: 0260.3862890          
Email: trungtamnuockt@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Đặng Trần Huân Giám đốc 0260.3861.985   0905.184.522
2 Hồ Hải Hưng P. Giám đốc 0260.3917.228   0985.780.008
3 Phòng TCHC   0260.3862.890     
4 Phòng KH-KT    0260.3917.014     
5 Phòng IEC   0260.3917.274    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH LẠNG SƠN

 Địa chỉ:  Phố Mai Toàn Xuân, PhườngTam Thanh, TP. Lạng Sơn
 Máy trực: 0205.3878.149                                    Fax: 0205.3717.225
 Email: hoalongls@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Triệu Thanh Minh Giám đốc 0205.3878.149   0982.084.355
2 Lục Thị Vân Phó Giám đốc 0205.3717.224   0912.909.104
3 Bộ phận Hành chính   0205.3878.149    
4 Bộ phận kế hoạch,
Kỹ thuật
  0205.3878.149    

 TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI

Địa chỉ: Tầng 5, khối 8, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3845397

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Ngọc Quang

Giám đốc

0903.488.482

2

Đặng Quốc Anh

P. Giám đốc

0932.291.768

3

Phòng Quản lý khai thác CT:

Hoàng Mạnh Hùng

Trưởng phòng

0399.186.688

4

Phòng Truyền thông và Kiểm nghiệm chất lượng nước:

Đỗ Đình Lương

Trưởng phòng

0984.783.247

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ:  Phường Đoàn Kết, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Máy trực: 0213.3877.789                            Fax: 0213.3877.789
Email: ttnlaichau@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Ngọc Miến Giám đốc 0213.3793.789   0914.685.019
2 Đào Nguyên Quý P.Giám đốc 0213.3792.648    0979.802.689
3 Phòng Tổng hợp,
Hành chính
  0213.3877.789    
4 Phòng Kỹ thuật, Thông tin truyền thông   0213.3794.878    

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 4, khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3812932      

Email: ttknld@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn Tuận

Giám đốc

0918.779.217

2

Nguyễn Minh Trường

P. Giám đốc

0909.363.147

3

Võ Văn Lập

P. Giám đốc

0908.179.295

4

Phòng Nước sạch và VSMTNT:

Phan Văn Hợi

Trưởng phòng

0909.206.219

5

Phòng Kỹ thuật:

Lê Văn Đắc

Trưởng Phòng

0986.578.084

 

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH LONG AN

Địa chỉ: 353 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3,  TP Tân An, tỉnh Long An

Máy trực: 0272.3826.357                   Fax: 0272.3826.357                                                             
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Hà Văn Thiệp Giám đốc 0272.3839.025   0919.100.834
2 Phòng Hành chính
- Kế toán
  0272.3826.110    
3 Phòng Kế hoạch
- Kỹ thuật
  0272.382.6357    

 

 


TRUNG TÂM NƯỚC  SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH

 Địa chỉ: 02 Cửa Trường, Ngô Quyền, TP. Nam Định
 Máy trực: 0228.3846.722                             Fax: 0228.3839.141
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Trần Ngọc Hiểu Giám đốc 0228.3839.141 0228.3860.072 0912.443.927
2 Phòng HC, Tài vụ   0228.3846.722    
3 Phòng Kế hoạch, KTt   0228.3830.637    
4 P. Môi trường (KSH)   0228.3830.563    

 

 
TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 40, Đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, TP. Vinh
Máy trực: 0238.3536.886                                                    Fax: 0238.3536.042
Email: phandirecto2@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Phan Bùi Mỹ Giám đốc 0238.3536042 0383.845.770 0903.483.555
2 Phạm Duy Kỷ PGĐ 0238.3853.882   0913.041.777
3 Phòng KH-KT-TT   0238.3853.274   0932.335.898 (A.Linh)
4 Phòng TCHC   0238.3536.886   0903.402.255 (A.Chiến)
5 Phòng Kế toán   0238.3536.040    
6 Phòng quản lý
cấp nước
  0238.3541.076   0912.579.098 (A.Thao)

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH NINH BÌNH

Địa chỉ:  số 438, đường Nguyễn Huệ, phường Ninh Phong, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Máy trực: 0229.3883.236                                    Fax: 0229.3883.830
Email: ttnuocsachnb@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Tống Xuân Toán Giám đốc 0229.3883.236   0947.336.227
2 Nguyễn Thị Minh  P. Giám đốc     0904.150.798
3 Nguyễn Thị Kim Huệ P. Giám đốc      
4 Phòng HCTH   0229.3883.236   0915.524.438 (A.Hiển)
5 Phòng Kế hoạch,
tài chính
  0229.3883.236   0983.572.935 (A.Dũng)
6 Phòng Kỹ thuật   0229.3883.236   0916.118.806 (A.Lực)
7 Trạm xét nghiệm và Truyền thoong   0229.3883.236   0912.617.328 (A.Phú)

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN

Địa chỉ: Số 61A Nguyễn Văn Cừ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3823096      

Email: cerwassnt@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Cường

Giám đốc

0913.954.002

2

Trần Ngọc Hùng

P. Giám đốc

0918.214.970

3

Phòng Tổ chức - Hành chính:

Nguyễn Xuân Thuyết

Trưởng phòng

0913.670.485

4

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trần Đình Trân

Trưởng phòng

0913.183.739

5

Phòng Phân tích Chất lượng nước và Truyền thông:

Lê Hoang Sơn

Trưởng Phòng

0919.062.757

6

Phòng Quản lý khai thác công trình cấp nước:

Trần Hậu

Trưởng phòng

0917.700.964

7

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ:

Hồ Trọng Liêm

Trưởng phòng

0962.745.186

8

Đội thi công:

Bùi Hoàng

Đội trưởng

0941.211.71

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH PHÚ YÊN

 Địa chỉ: 239 Đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP.Tuy Hoà
 Máy trực: 0257.3823.195                                    Fax: 0257.3828.487
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Hồ Hữu Như  Giám đốc 0257.3838.835 0257.211.936 0914.068.576
2 Phòng HC - Tài vụ   0257.3823.195    
3 Phòng Kế hoạch - KT   0257.3501.702    

 


CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH PHÚ THỌ

 
Địa chỉ: Số 204, đường Minh Lang, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì
Máy trực: 0210.3844.689                                  Fax: 0210.3840.524
            

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lâm Việt Tuấn CC. trưởng 0210.3992.989   0915.032.572
2 Nguyễn Bạch Kim CC. phó 0210.3992.234   0983.099.274
3 Đào Quốc Huân CC. phó 0210.3816.958   0913.013.919
4 Phòng HCTCH   0210.3842.825    
5 Phòng Quản lý CT   0201.3853.859    
6 Phòng KH-KT   0210.3840.524    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 3 Đường Lê Quí Đôn,  P. Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Máy trực: 0232.3820.659                      Fax: 0232.3820.659                                                                         
Email: nshmtnt@quangbinh.gov.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Văn Được  Giám đốc 0232.3822.058   0903.489.996
2 Bùi Thái Nguyên P. Giám đốc 0232.3859.855   0932.60.7483
3 Phòng Hành chính, Tổng hợp   0232.3829.293    
4 Phòng Kế hoạch,
Kỹ thuật
  0232.3825.214    
5 Phòng Xét nghiệm nước   0232.3889.868    
6 Trạm Cấp nước
Thanh Trạch
  0232.3655.656    
7

Trạm Cấp nuớc

Tiến Hoá

      0948.208.104
8

Trạm Cấp nước

Lệ Ninh

      0913.102.107

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ TƯ VẤN THỦY LỢI TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ:   Số 16 Đường Lê Lợi, TP. Tam Kỳ
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê Văn Dũng Giám đốc 0235.3810.761   0913.847.795
2 Nguyễn Nhật Tân P. Giám đốc 0235.3810.761   0913.474.185
2 Nguyễn Thanh Cao P. Giám đốc 0235.3810.761   0913.419.029
3 Phòng HCTH   0235.3810.761   0905.089.233 (C.Tuyết)
  Phòng KTSMT   0235.3810.758    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SINH SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 51 Phan Chu Trinh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Máy trực: 0255.3822.967        Fax: 0255.3822.967
Email: ttnquangngai@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê Văn Minh Giám đốc 0255.3710.721   0905.760.567
2 Phòng Hành chính,
Tổng hợp
      0913.427.902 (A.Sanh)
3 Phòng Kỹ thuật   0255.3712.422    
4 Phòng Quản lý CLN
và Truyền thông
      0905.674.433 (C.Nương)
5 Đội Thi công
và Dịch vụ
      0914.163.545 (A.Thiện)

 


TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Máy trực: 0203.3635.026             Fax: 0203.3635.026
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Việt Anh Giám đốc 0203.3533.668 033.3873.321 0914.689.838
2 Phòng HCTH   0203.3635.065    
3 Phòng Kỹ thuật - Truyền thông - Kiểm nghiệm nước   0203.3834.253    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ:  Số 6 Nguyễn Công Trứ, Phường 5, TP. Đồng Hà
Máy trực: 0233.3853.474                        Fax: 0233.3853.474      
Email: hcthnuocsachqt@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1  Hoàng Đức Duy Giám đốc     0905.837.999
2 Phan Hứa Bửu P. Giám đốc     0905.895.999
2 Phòng Tổng hợp       0935.151.567 (C. Hà)
3 Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật       0905.018.666 (A.Thủy)
4 Phòng Môi trường, Truyền thông       0983.857.083 (C. Hà)

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ: Số 86, Lê Duẩn, khóm 1, phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Máy trực: 0299.3822.262                                    Fax: 0299.3822.262            
Email: trungtamnuoc@soctrang.gov.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Thành Dũng Giám đốc 0299.3821.450 0299.3824585 0913.688.876
2 Đỗ Thị Kim Hoa P.Giám đốc 0299.3625.455 0299.3825601 0913.677.000
3 Phòng TCHC   0299.3822.262    
4 Phòng Kế toán   0299.3822.232    
5 Phòng Kế hoạch, IEC   0299.3822.282    
6 Phòng QL cấp nước   0299.3620.155    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA

Địa chỉ: Số 2, đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 3 Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La
Máy trực: 0212.3852.476                    Fax: 0212.3855.833
Email: nsvsmtntsonla@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Tường Thuật Giám đốc 0212.3850.621   0912.352.338
2 Nguyễn Trung Sơn P.Giám đốc 0212.3854.984   0911.216.779
3 Trần Văn Hải P.Giám đốc 0212.3855.379   0904.160.024
4 Phòng HC -TH   0212.3852.476    
5 Phòng KH-KT   0212.3752.278    
6 Phòng Truyền thông- Môi trường   0212.3855.336    
7 Phòng Quản lý - CN   0212.3852.698    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ: 211 đường 30/4, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Máy trực: 0276.3922.296                 Fax: 0276.3922.877
Email: nuocsachtayninh@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Đinh Hùng Danh  Giám đốc 0276.3922.281   0982.911.174
2 Nguyễn Thị Thắng P.Giám đốc 0276.3926.605   0976.561.472
3 Phòng TCHC   0276.3922.296    
4 Phòng Kế hoạch,
Tài chính
  0276.3922.877    
5 Phòng Kỹ thuật   0276.3926.603    TRUNG TÂM NƯỚC SINH  HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA

Địa chỉ: 08 Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, TP. Thanh Hoá
Máy trực: 0237.3852.622               Fax: 0237.3852.622
Email: TT nước- Thanh Hoa@ yahoo.com.Vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Xuân Trang Giám đốc 0237.3853.347   0913.293.939
2 Đỗ Doãn Thành P. Giám đốc 0237.3759.626   0912.028.326
4 Phòng TCHC   02373.726.957    
5 Phòng KH, Kỹ thuật   0237.3756.339    
6 Phòng Kế toán, TC   0237.3756.340    
7 Trạm TVDV&CGCN   0237.3720.744    
8 Phòng QLDA   0237.3756.338    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ:  Số 09, đường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Máy trực: 0227.3741.421                 Fax: 0227.3831.421
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Bùi Văn Tính Giám đốc     0916.515.216
2 Phòng Kế toán,
Tài vụ
      0983.014.790 (A.Đính)
3 Phòng Kỹ Thuật       0985.299.632 (A.Đức)
4 Phòng kế hoạch,
Vật tư
      0986.625.988 (A.Mên)
5 Phòng Hành chính,
Tổng hợp
      0936.849.099 (C.Hà)

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 2, tổ 24 đường Chu Văn An, Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên

Điện thoại: 0208.3651074      

Email: nuocsachnttn@gmail.com

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

La Hồng Chung

Giám đốc

0912.140.514

2

Hoàng Thị Mai

P. Giám đốc

0976.553.999

3

Dương Văn Toản

P. Giám đốc

0973.504.999

4

Nguyễn Văn Trường

P. Giám đốc

 

5

Phòng HCTH:

c. Nguyệt

Trưởng phòng

0976.552.999

6

Phòng Kế hoach - Kỹ thuật:

a.Hải

Trưởng Phòng

0987.420.834

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 27 Đường Hữu Nghị, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Máy trực: 028.3896.9661;  0283.8966.826                                        Fax: 028.3722.2859
Email: trungtamnuoc-tp@hcm.vn.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Ngô Thành Liêm Giám đốc 028.3897.8296 028.3833.6480 0903.820.450
2 Nguyễn Anh Hoàng P.Giám đốc 028.3897.2071   0913.917.347
3 Huỳnh Dư Thọ P.Giám đốc 028.3896.6826 028.3820.0264 0913.924.484
4 Lê Chu Long P.Giám đốc      
5 Phòng TC – HC   028.3896.9661    
6 Phòng Kế hoạch vật tư   028.3897.8771    
7 Phòng QLCN – VSMT   028.3897.2685    
8 Phòng KT thi công   028.3896.6826    

 


CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 2B Trần Cao Vân, phường Vĩnh Ninh, TP Huế 
Máy trực: 02343.933.573          Fax: 02343.824.480
Email: Cctl.snnptnt@thuathienhue.gov.vn. Bộ phận phụ trách: Phòng quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Phan Thanh Hùng Chi cục trưởng     0913.458.279
2 Đặng Văn Hòa Chi cục phó     0914.019.388
    Phòng Quản lý công trình Thủy lợi và Nước sạch nông thôn                                   
1 Lê Văn Bình Trưởng phòng     0914.312.851
2 Nguyễn Tài Lâm Phó phòng Chuyên theo dõi NS   0905.601.242
    Phòng Hành chính tổng hợp
1 Lê Văn Lam Phó phòng     0905.768.229

 


CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH TIỀN GIANG

Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, Phường 10,  TP. Mỹ Tho        
Máy trực: 0273.3855.108                      Fax: 0273.3855.338
Email: cctltg@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Thiện Pháp Cc trưởng 0273.3856.440   0913.128.627
2 Nguyễn Văn Nam Chi cục phó 0273.3856.654   0908.171.387
3 Huỳnh Phước Hải Chi cục phó 0273.3855.339   0909.563.011
3 Phòng Quản lý công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn   0273.3856.047    
4 Phòng Quản lý Đê điều và phòng chống thiên tai   0273.3855.108    
5 Hạt quản lý đê   0273.2856.241    
6 Phòng HCTH   0273.3856.170    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH

Địa chỉ: Số 109, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh
Máy trực: 0294.3852.051                                    Fax: 0294.3851.015
Email: travinhcerwas@hcm.vnn.vn
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
2 Bùi Văn Mừng Giám đốc 0294.3853.449   0913.790.973
3 Nguyễn Thị Mỹ Phượng   0294.3846.112   0919.122.782
4 Phòng Hành chính - Tổ chức   0294.3852.051    
5 Phòng Kế toán   0294.3852.463    
6 Phòng Quản lý xây dựng   0294.3852.055    
7 Phòng Quản lý khai thác công trình   0294.3851.474    
8 Phòng Xét nghiệm chất lượng nước cấp   0294.3851.474    


 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Máy trực: 0207.3823.750                                Fax: 0207.3820.571
Email: ttnstq@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Phạm Văn Toàn P. Giám đốc 0207.3821.443   0912.531.839
2 Trần Trung Bắc P. Giám đốc 0207.3817.808   0982.469.413
3 Phòng HCTH   0207.3818.707    
4 Phòng Kỹ thuật   0207.3821.443    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ: 63 Trần Phú, Phường 4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Máy trực: 0270.3828.352                    Fax: 0270.3828.352        
Email: ttnsvl@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Võ Anh Duy Giám đốc 0270.3825.954   0909.586.949
2 Nguyễn Hồng Đức P.Giám đốc 0270.3852.721   0908.272.100
3 Châu Văn Tùng P.Giám đốc 0270.3853.867   0918.537.750
4 Phòng TCHC   0270.3828.352    
5 Phòng Kế toán tài vụ   0270.3827.346    
6 Phòng Kế hoach
kỹ thuật
  0270.3853.876    
7 Phòng Quản lý
khai thác
  0270.3823.487    
8 Đội thi công   0270.3853.787    

 


TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 406 đường Mê Linh, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc          
Máy trực:0211.3861.183           Fax: 0211.3841.378      
Email: 0211trungtamnuoc@gmail.com
                                                                          

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Đỗ Huy Sự Giám đốc     0986.013.434
2 Lưu Văn Bộ P. Giám đốc 0211.3722.006   0913.343.035
3 Nguyễn Đức Lợi P. Giám đốc 0211.3722.007   0913.596.885
4 Phòng HCTH   0211.3861.183    
5 Phòng Huấn luyện,
Truyền thông
  0211.3710.765    
6 Phòng Quản lý, Khai thác CN   0211.3737.982    
7 Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước   0211.3737.982    
8 Phòng Kế hoạch,
Kỹ thuật
  0211.3728.182    

 


CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Tổ 33, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Máy trực: 0216.3856.926                                    Fax: 0216.3855.493                                          
Email: anhvanminh@gmail.com
 

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Trần Anh Văn P. CC trưởng 0216.3818.866   0904.028.774
2 Phòng Quản lý công trình Thủy lợi và nước sạch nông thôn   0216.3856.926