LÃNH ĐẠO

TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Lương Văn Anh Giám đốc 024.38355.821 0903.269.826
2 Nguyễn Thành Luân Phó Giám đốc   0913.208.232
3 Nguyễn Sơn Tùng Phó Giám đốc 024.38355823 0913.537.586

 

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH

TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Thị Hoàng Ái Trưởng phòng, Kế toán trưởng   0988.880.772
2 Nguyễn Thị Đào Phó Trưởng phòng 024.38355.964 0124.2175.874
3 Lã Thị Hương Phó Trưởng phòng 024.38355.822 0988.552.438
4 Lê Hoàng Lan Kế toán 024.38355.822 0904.209.088
5 Phan Thị Quỳnh Hoa Thủ quỹ 024.38355.822 0936.900.565
6 Nguyễn Tiến Hùng Kỹ sư CNTT 024.38355.964 0979.501.041
7 Trần Thanh Tùng Kỹ sư 024.38355.964 0978.679.332
8 Vũ Văn Minh Lái xe   0983.271.814
9 Nguyễn Hải Sâm Lái xe   0912.210.578
10 Phạm Quang Tuấn Lái xe    
11 Phạm Thị Huyền Văn thư 024.38355.964  
12 Nguyễn Thị Lan Phương Kế toán   0984.266.222

 

PHÒNG KẾ HOẠCH, TỔNG HỢP

TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Vũ Hồng Hà Trưởng phòng 024.37730.193 0979.623.838
2 Đặng Hà Vân P.Trưởng phòng 024.38358.934 0912.937.472
3 Nguyễn Bích Ngọc Kỹ sư 024.38358.934 0983.667.276
4 Đào Ngọc Tú Kỹ sư 024.37730.193 0912.382.293
5 Hoàng Thị Túc Kỹ sư 024.38358.934 0912.260.517
6 Lê Quang Hiệp Kỹ sư   0983.492.388
7 Trần Ngọc Anh kỹ sư 024.38358.934 083.288.1988

 

PHÒNG THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG

 TT Họ và tên, đơn vị  Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Dương Tú Oanh Trưởng phòng 024.37761.322 0947.308.999
2 Nguyễn Hạnh Dung Chuyên viên 024.37761.322 0913.309.808
3 Trần Thị Phương Kỹ sư 024.37761.322 0946.632.363
4 Vũ Thị Mến Tuyên truyền viên chính 024.37761.322 0932.153.186
5 Cầm Thị Diệp Chuyên viên 024.37761.322  
6 Hoàng Thu Hà Kỹ sư 024.37761.322 0945.298.286

 

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 TT Họ và tên,  đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Phạm Kiến Quốc Trưởng phòng 024.37760.439 0913.547.638
2 Vương Gia Phúc P.Trưởng Phòng 024.37760.439 0913.509.239
3 Phan Thanh Sơn Kỹ sư 024.37760.439 0903.203.260
4 Vũ Trung Kiên Kỹ sư 024.37760.439 0912.745.929
5 Nguyễn Duy Dũng Kỹ sư 024.37760.439 0987.866.766
6 Phan Thị Tố Uyên Kỹ sư 024.37760.439 0334.017.097
7 Phạm Thị Minh Thúy Kỹ sư 024.37760.439 0976.323.357
8 Nguyễn Xuân Dương Kỹ sư 024.37760.439 0948.555.795

 

 PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

 TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Hà Thị Thu Hiền Trưởng phòng 024.37764.151 0982.905.218
2 Đặng Thanh Huyền P. Trưởng phòng 024.37764.151 0904.146.122
3 Kim Thị Bích Ngọc Kỹ sư 024.37764.151 0387.825.778
4 Nguyễn Thị Vân Anh Kỹ sư 024.37764.151 0968.288.799
5 Nguyễn Văn Quân Kỹ sư 024.37764.151 0388.527.046
6 Vũ Thị Hà Phương Kỹ sư   0904.281.983

 

 TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

TT  Họ và tên, đơn vị Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Thị Vân Anh Giám đốc   0916.346.363
2 Nguyễn Thị Xuân P. Giám đốc 024.2267.1551 0983.966.045


 II. MỘT SỐ CƠ QUAN LIÊN QUAN

TT Tên cơ quan Địa chỉ Điện thoại Fax
1 Tổ chức EAST tại VN
Văn Thị Tiến
Phòng 404, số 3B Quóc Tử Giám, Đống Đa, 024.7326069
0913363353
 
2 Tổ chức JICA tại VN 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 024.8315.005
024.8315.008
 
3 ĐSQ Nhật Bản 27 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 024.8463.000 024.8463.043
4 ĐSQ Đan Mạch
Bà Nguyễn Kim Quy
19 Điện Biên Phủ, Hà Nội 024.8231.888
máy lẻ 226
0982.021.386
024.8231.999
5 UNICEF Hà Nội 81A Trần Quốc Toản 024.9425.706
024.9425.707
024.9425.708
024.9425.709
024.9425.710
024.9425.705
6 Ngân hàng Thế giới
Bà Hoàng Thị Hoa
63 Lý Thái Tổ, Hà Nội 024.9346.600
Máy lẻ 248
0903.430.174
024.9346.597
7 Văn phòng quan hệ đối tác cấp nước và VSNT
Ông Nguyễn Danh Soạn
Nhà A8 phòng 303-304 số 10 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội 024.7711.420
 
0913.203.513
 
 
8 Văn phòng CTMTQG nước sạch và VSMT nông thôn
 
Tổng cục Thủy lợi, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội 024.7335.714
024.7336.735
024.7347.099
024.7346.794
9 Bộ Giáo dục Đào tạo 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội 024.8694.795 024.8694.085
  Vụ Giáo dục thể chất   024.8694.029  
  Vụ Mầm non   024.8230.375  
10 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội 024.8455.298 024.8232.494
  Vụ Kinh tế Nông nghiệp   028.043.128
028.043.978
 
  Vụ Tổng hợp   028.040.977  
11 Bộ Tài chính 8 Phan Huy Chú, 
Hà Nội
024.8264.872 024.9331.251
  Vụ Hành chính sự nghiệp   024.8262.245  
  Vụ Ngân sách   024.8263.995  
  Vụ Đầu tư XDCB   024.9712.901  
  Vụ Tài chính đối ngoại   024.9330.028  
12 Bộ Y tế 138A Giảng Võ, Hà Nội 024.8454.415 024.8462.195
  Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS   024.8430.040