Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường được thành lập từ năm 1997, với đội ngũ cán bộ nhiệt tình, chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích chất lượng nước và môi trường, nước sinh hoạt các khu vực nông thôn trên toàn quốc. Phòng được trang bị các thiết bị phân tích hiện đại như: Máy quang phổ tử ngoại khả kiến, Hệ thống lò graphit máy quang phổ, Hệ thống sắc kí khối phổ, Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, các thiết bị phân tích vi sinh…

Từ năm 2013 đến nay, Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường đã áp dụng và được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 với mã số VILAS 659.

Phòng có khả năng xét nghiệm hầu hết các chỉ tiêu trong Quy chuẩn QCVN 02/2009/BYT và QCVN 01/2009/BYT cho đối tượng nước sinh hoạt và ăn uống.

Ngoài ra, Phòng Kiểm nghiệm còn có khả năng phân tích nhiều chỉ tiêu khác trong mẫu nước ngầm, nước mặt, nước thải, mẫu không khí và mẫu bùn đất môi trường như các chỉ tiêu kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật, các chất hữu cơ, … đáp ứng các nhu cầu kiểm tra với độ chính xác cao, đảm bảo độ tin cậy của khách hàng.